Toelichting aanvraagformulier Toof Pet Family

BELANGRIJK! VOORDAT JE GAAT INVULLEN TOCH NOG EERST EVEN HET VOLGENDE:
Om het aanvraagformulier goed in te kunnen vullen moet je echt onderstaande tekst gelezen hebben, dus PLEASE! LEES DIT EERST en neem even de tijd!

Vul niet meer in dan gevraagd wordt. Enkele foute voorbeelden:
Ingevuld als naam: “José (spreek uit als Gossé)”
Ingevuld als school: “de Mariaschool (Vanaf jan volgend jaar).”
Vul alleen het vetgedrukte in zonder toevoegingen.

Personen worden in het e-book Toof Pet de Toverpet benoemd via twee invulvelden, t.w. de relatie (papa, mama, opa, vriend, tante … enz.) met de naam of de voornaam.
De eerste keer dat betreffende persoon wordt genoemd, wordt deze aangeduid met zowel relatie als (voor)naam. Bijvoorbeeld opa Jetse. Daarna afhankelijk van relatie:
Opa Jetse heet daarna simpel opa (en wordt ook zo aangesproken door hoofdpersoon). Dat geldt ook voor oma, papa en mama.
Tante Karlijn blijft tante Karlijn heten. (Geldt ook voor oom, meneer, mevrouw, …)
Vriend Tijn heet daarna Tijn. (Geldt ook voor broers, zussen, neven en nichten).

Naast de hoofpersoon kennen de meeste verhalen bijrollen. Daarom is het invullen van minimaal enkele gegevens verplicht, te weten:

– jouw e-mailadres
– geslacht, voor- en achternaam van 1 tot 4 hoofdpersonen;
– relatie en naam van de gever(s) van het e-book;
– minimaal één ouder;
– minimaal ‘op visite bij’ (opa/oma, oom/tante/ 2 volwassenen)
– minimaal één volwassene,, die een hoofdpersoon mee uit vissen neemt;
– minimaal één beste (speel)kameraadje per kind.

  • Om anderen een rol te gunnen in het e-book gaat hoofdpersoon in één of meer verhalen op bezoek bij die persoon (en/of partner).
  • In een ander hoofdstuk gaat hoofdpersoon vissen. Als ‘Mee vissen met …’ niet wordt ingevuld, gaat hoofdpersoon mee vissen met papa en de ingevulde oudere broer, zus, neef, nicht, vriend, vriendin.
  • Hoofdrolspelers lopen en praten in de verhalen. Het benoemen van een kind van 7 maanden komt niet erg reëel over.

Twee ouders: Mogen ook twee papa’s of twee mama’s zijn.
Indien sprake is van een papa en mama, vul dan papa als ouder-1 in.
Waarom? Ouder-2 is in de verhalen (en in de meeste gezinnen) de ouder die koffie en limonade inschenkt en ook diegene die de verjaarsdags traktatie naar school meegeeft.
Ontbreekt een mama in het gezin, pas dan doet papa dat pas veelal (helaas ; -).

Leeftijd van elke hoofdpersoon wordt berekend op basis van een ingevulde geboortedatum en de ingevulde datum waarop het e-book cadeau wordt gedaan.

Alle overige velden zijn optioneel. Het advies is echter om zoveel mogelijk in te vullen, teneinde de verhalen dichter bij de werkelijke leefomgeving van de hoofdpersoon te laten lijken.
Iets voor jou onbekend? Eén mailtje of telefoontje naar één van de ouders en je komt vast alles te weten.

Het formulier ingevuld? Controleer nogmaals of je alles juist hebt ingevuld.
Fouten in het e-book worden kosteloos hersteld, mits
– deze binnen 5 dagen per e-mail werden gemeld aan toofpet@gmail.com
én
– niet werden veroorzaakt door een foutief ingevuld aanvraagformulier.

NAAR HET TOOF PET AANVRAAGFORMULIER!