Jouw kind in de krant (TOELICHTING en VOORWAARDEN)

TOELICHTING

 • TIP: Begin met het klaarzetten van een profielfoto van de hoofdpersoon.
  Min. 200 Kb (Dus niet verkregen/verstuurd via social media).
 • Invullen naam krant is verplicht.
 • Het opgeven van contactgegevens aanmelder (e-mail en telefoonnummer) is verplicht.
 • Gegevens hoofdpersoon verplicht (achternaam niet verplicht).
 • Relatie met hoofdpersoon verplicht.
 • Voornaam aanmelder (niet verplicht).
  Indien ingevuld wordt de voornaam in het Toof Pet verhaal vermeld.
 • Indien de aanmelder geen ouder van hoofdpersoon is dient ook e-mailadres, papa of mama, voornaam en telefoonnummer te worden ingevuld.
 • Voornaam van papa of mama niet verplicht.
 • Hoofdpersoon is erg goed in … (Woord of korte zin).
 • Naam Kinderdagverblijf (KDV) of school (Graag voorafgegaan door ‘De’ of ‘Het’,
 • Je geeft aan of de leerkracht een juffrouw of een meester is. Hun naam wordt niet genoemd.
 • Voorkeur dier/beestje, dat nog niet in een eerder Toof verhaal verscheen.
  (Zie Toof Pet galerij).
  Niet verplicht, maar geen garantie op gebruik van de ingevulde voorkeuren.

VOORWAARDEN

Je bent een ouder van hoofdpersoon:

 • Je gaat akkoord met het gebruik van door jou verstrekte gegevens voor publicatie. (E-mailadres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd).
 • Je ontvangt uiterlijk 5 dagen voor publicatie per e-mail een concept van het Toof Pet avontuur. Je gaat akkoord met publicatie hiervan in de opgegeven krant tenzij je uiterlijk 3 dagen vóór publicatie per e-mail (toofpet@gmail.com) bezwaar aantekent.
 • Je gaat akkoord met deze voorwaarden en het Privacy Statement.
 • Je hebt geen garantie op publicatie.
 • Je ontleent géén rechten aan publicatie.
 • Alle ingevulde gegevens werden naar waarheid verstrekt.

Je bent géén ouder van hoofdpersoon:

 • Je gaat akkoord met verificatie van de gegevens bij één van de ouders.
 • Je gaat akkoord met deze voorwaarden en het Privacy Statement.
 • Je hebt geen garantie op publicatie.
 • Je ontleent géén rechten aan publicatie.
 • Alle ingevulde gegevens werden naar waarheid verstrekt.